تبلیغات
آدرس دانشگاه : ملارد بلوار رسول اکرم ( ص ) - نرسیده به چهار راه ملارد ، خیابان شهید مرشدی - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ملارد
شماره تلفن دانشگاه : 2-3672900-0262  
شماره حساب سیبا بانک ملی  دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ملارد: 0104951856004
سایت دانشگاه : www.iaumalard.ac.ir
ایمیل دانشگاه : info@iaumalard.ac.ir